Spring naar content

Privacybeleid

We hechten waarde aan de bescherming van uw privacy en zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de huidige Nederlandse wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywetgeving) en de EU Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

 

1. Wat zijn persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens is een subcategorie van persoonsgegevens en kunnen gegevens bevatten zoals ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheid en medische informatie en lidmaatschap van een vakvereniging.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

 

2.1    Algemeen

We verzamelen uw persoonsgegevens om bestellingen via de shop af te kunnen handelen en om de ervaring op de webshop te bevorderen.

In het kader van deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
2.2    Wettelijke grondslag

Wij mogen de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens alleen verwerken wanneer wij hiervoor, in lijn met artikel 6 lid 1 AVG, een verwerkingsgrondslag hebben. In dit specifieke geval verwerken we je gegevens op basis van toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (artikel 6 lid 1 sub b).

3. Wat gebeurt er wanneer u deze gegevens niet wilt verstrekken?

U heeft het recht om te weigeren om persoonsgegevens te verstrekken. Als u hiervoor kiest kunnen wij echter de door u geplaatste bestellingen / gevraagde diensten niet leveren.

4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u. U verstrekt de persoonsgegevens elektronisch via gebruik van de website.

Cookies
Als u onze website bezoekt en toestemming geeft voor het gebruik van cookies, dan wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst. Dit is een klein stukje informatie dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat ons vertelt dat onze website is geopend op uw apparaat. Aan de hand van het cookie kunnen we u niet rechtstreeks identificeren. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u uw browser instellen op het weigeren van cookies.

Er worden op uw apparaat geen cookies geplaatst als u daarvoor geen toestemming geeft. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons cookiebeleid: https://hofhouse.nl/cookiebeleid-eu/

5. Maken we uw persoonsgegevens bekend aan derden?

Deze website werkt samen met Mollie Payments om te verzekeren dat de betalingen goed verlopen. Klik op de volgende link voor de privacyverklaring van Mollie Payments: https://www.mollie.com/nl/privacy. Hierin staat tevens welke persoonsgegevens Mollie Payments verwerkt in welke gevallen.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten de EER/EU.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We maken gebruik van beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen misbruik, onderschepping, verlies, onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. De volgende technische beveiligingsmaatregelen worden toegepast ter bescherming van uw persoonsgegevens:

 • 24/7 monitoring & signalering
 • Updates van plug-ins en Pageking Theme
 • Dagelijkse secure backups
 • Alle webservers en database servers worden redundant uitgevoerd
 • De systeemfolders worden versleuteld en beveiligd
 • Er wordt gebruik gemaakt van advanced XSS beveiliging
 • RSS en ATOM Feeds worden geweigerd
 • Force HTTP Strict Transport Security (HSTS).

Daarnaast is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot degenen die toegang nodig hebben om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is in ieder geval Opera Concept & Design, als ontwerper van de website om aanpassingen en veranderingen door te kunnen voeren. Daarnaast heeft Pageking toegang tot de website in het kader van optimalisatie en onderhoud.

We bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd dat het verplicht is voor het doel waarvoor we de gegevens verwerken en in overeenstemming met onze standaarden in bewaren en verwijderen. De gegevens die aan Mollie Payments worden verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit betekent dat de persoonsgegevens die Mollie Payments ontvangt met betrekking tot de beoordeling van uw aanvraag als klant, de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van betalingen, niet langer bewaard blijft dan vijf jaar na afwijzing van uw aanvraag of beëindiging van de overeenkomst.

7. Uw gegevensbeschermingsrechten

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat u uw gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen. Tenzij anders vermeld in specifieke gegevensbeschermingswetten heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Het recht op correctie, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken
 • Het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken

U kunt daarnaast in sommige gevallen een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen in een gestructureerde, veelgebruikte en door machine leesbare indeling

Voordat we reageren op een verzoek moeten we de identiteit van de betrokkene vaststellen. Daarom moet een verzoek van een gegevensonderwerp aangevuld worden met relevante informatie die ISS nodig heeft om u te identificeren en uw verzoek te verwerken. We verwerken uw verzoek er reageren zonder onnodige vertraging, in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek, tenzij we het recht hebben om de reactieperiode te verlengen conform de AVG. In het geval van een verlenging stellen wij u hiervan op de hoogte, inclusief de reden voor de vertraging. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen ontvangt u van ons een schriftelijke verklaring, maar daarbij de verdere opties die u heeft.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, u een klacht in wilt dienen of als u uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met onze data protection officer via het volgende e-mailadres: dpm@nl.issworld.com. U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

8. Updates

Wij kunnen deze privacyverklaring en de manier waarop we persoonsgegevens verwerken bijwerken, aanpassen of herzien. Alle herziene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van plaatsing.